Právní kroky naší společnosti vůči bývalým obchodním partnerům

Vážení kolegové, milí přátelé.

bohužel, stejně jako v běžných mezilidských vztazích, i v obchodním světě dochází k rozchodům partnerů, který je zapříčiněn třeba odlišným pohledem na obchodní příležitosti, rozdílným vnímáním rizik při realizaci investičních záměrů anebo třeba poté, kdy jeden z partnerů žádá předložit „domácí účty“ a druhý se tomu vyhýbá.

A stejně, jako nejmenovaný ministr financí (a posléze prezident) říkal, že peníze jsou „až na prvním místě“, tak i společnost GLOCIN, v rámci  kontroly běžné při správě svěřených prostředků, požádala své obchodní partnery, zejména slovenskou společnost BIT.NXT, o předložení zpráv o stavu a zhodnocení realizovaných investic a požádala její duchovní otce a zástupce, pana Maroše Mikláše a Lubomíra Bezděka o plnou součinnost.

Nelíčený údiv však zavládl ve tvářích zástupců naší společnosti, když reakcí dotčených odpovědných osob, zejména pak ústy pana Bezděka, bylo odmítání vyúčtování investic, hledání výmluv, falešných právních kliček a nakonec i osnování „konkurenční“ platformy B-way. Zneužil odcizeného know-how naší společnosti GLOCIN již bylo jen posledním z mnoha nečekaně nekorektních kroků. Přes enormní zájem ze strany GLOCIN na smírné, nekonfliktní a alespoň minimálně rozumné vyřešení celého problému, tedy naše požadavky na urychlené řešení situace, předání jasných kladných či záporných informací a zejména finančních podkladů, nebylo ze strany BIT.NXT vyslyšeno. Ba naopak, ataky údajných zástupců platformy B-way (že by to byl anglický překlad „cesta pana Bezděka“? B – way??), šířené nepravdy prostřednictvím videokonferencí s klienty „B-way“, prezentované panem Michalem Krásou, např. osobně odpovědným za skončení programu GCN PAY, nabraly masivně na síle. Inu, každý volí cestu dle svého přesvědčení a charakteru. Někdo zneužívá zcizené konow-how, cestou očerňování se snaží „lovit“ spolupracovníky a partnery a někdo důsledným uplatňováním oprávněných zájmů a práv zajišťuje aktiva, a to přes skutečnost, že to může být zdlouhavé a nepopulární. Prostě, dobré účty dělají dobré přátele. Jinak tomu být v nemůže.

Proto naše společnost po marné snaze o konstruktivní dialog spolu s jasným právním postupem byla okolnostmi a jednáním ostatních stran přinucena přistoupit ke krokům, které na základě platné legislativy umožňují ochránit zájmy její a zájmy spolupracujících subjektů. A to jen a pouze z důvodu, aby dostála průběžně svým závazkům a ošetřila svoje aktiva i do budoucnosti. Učinili jsme tak nezvratné kroky nejen zde v České republice vůči subjektům, které poškozují naše jméno, naše aktivity a které dle našeho soudu nezákonně tyjí z našich prostředků, které jsme těmto subjektům na základě uzavřených dohod svěřili ke zhodnocení.

V maximální možné míře, dané pouze úředním omezením, se budeme snažit Vás informovat o aktuální situaci.

Redakce Glocin news

7 comments on “Právní kroky naší společnosti vůči bývalým obchodním partnerům

 1. Dobrý den,

  mrzí mne nastalá situace, v Glocinu jsem krátce od září 2022 a dosud jsem vložené prostředky 400 TCZK nezhodnotila (jeden výběr 250 EUR) a mohu jen doufat, že je snad někdy dostanu zpět. Žel, za posledních 6 let to je již má několikátá ztráta, řádově již v mil. Kč.
  Chápu, že nezbývá než čekat a doufat ve Vaše znovupostavení se na pevnou platformu. V tom Vám přeji brzký úspěch. Děkuji Vám za seriózní přístup a informování o skutečnosti.

  1. Dobrý den. Společnost Glocin právě proto nezvolila a nezvolí taktiku mrtvých brouků, čekání se složenýma rukama a podobně. Děkujeme a hezký den. Redakce

 2. Dobrý den, jednání s partnerskou společností je jistě složité, nicméně mi stále nepřišla platba od společnosti Glocin. Kdy bude platba provedena? Již nyní je z Vaší strany v prodlení. Prosím o zaslání přesného data, kdy bude platba provedena.
  Děkuji

 3. Dobrý den,

  kdy se nám ale vrátí námi vložené peníze zpět, když jsem standardně dle platných podmínek zadala výběr proexpirovaných smluv již začátkem prosince a do dnešního dne mi nebyly vyplaceny a stále jsou ve stavu čeká na odeslání? Prostředky bychom rádi využili na letní dovolenou. Jak mám dále postupovat?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *