Aktualita

Vážení čtenáři Glocin news,

od představitelů vedení společnosti Glocin jsme se dozvěděli bližší informace k jednání, které proběhlo ve švýcarské metropoli před několika dny a týká se již závěrečných rozhovorů o posílení kapitálových zdrojů společnosti Glocin. Velmi odpovědný přístup zástupců Glocin již dovedl negociační rozhovory do závěrečné fáze, kdy ze strany českých zástupců byly doplněny i poslední drobné informace a aktuálně, dle dostupných informací, je projekt před závěrečným „podpisem“ investorské strany. Jak nám bylo řečeno, úspěšnému završení celé 6 měsíční práce by již neměly bránit žádné dílčí překážky.
S napětím očekáváme tedy finální výsledek.

Redakce Glocin news