Zprávy Seznam

„Tak nás zase ocejchovali“, chtělo by se říci s nadsázkou, kdyby chtěl někdo trefně popsat situaci. Jakou situaci?

Společnost GLOCIN důrazně jedná v zájmu ochrany investovaných prostředků. Veřejně dostupné jsou informace z insolvenčního rejstříku, kdy společnost žádá navrácení finančních prostředků od společnosti Bancibo SE za zmařený projekt. A stejně tak společnost postupuje i vůči bývalým partnerům, společnostem BIT.NXT, Elis a další, ve kterých se angažují pánové Mikláš či Bezděk, Krása.

Již před několika měsíci pracovníci společnosti GLOCIN zachytili informaci, že byla oslovena mediální poradkyně protistranou v obchodním sporu, aby zajistila mediální kampaň, která bude směřovat proti společnosti GLOCIN a jejím představitelům. Nebylo tak překvapující, že v minulém týdnu doputovali otázky, které nenechávaly nikoho na pochybách, že přijde mediální výstup, kde ať se bude společnost GLOCIN snažit sebevíce popsat skutečný stav věci, viník bude předem znám.

Samozřejmě, s odpovídajícím bulvárním titulkem. Skoro by jeden nevěřil, že se jedná o Seznam.cz a že to není barevný bulvární deník…

Byly zodpovězeny dotazy redaktora. Následovaly další dotazy. Byly zodpovězeny další doplňující otázky redaktora. Následovaly další dotazy a požadavky na dokumenty. Společnost zaslala odpovědi na další dotazy, zaslala obsáhlé vyjádření i některé dokumenty. Ale zarážející bylo, že tazatel chtěl některé dokumenty, které kdyby společnost poskytla, ihned je využije druhá strana obchodního sporu.

„Bylo jasné, že některé dokumenty a podklady, které jsme již poskytly úřadům, nemůžeme předat. Došlo by k úniku informací a v běžícím sporu bychom tak ohrozili naše postavení. Našim oponentům bychom na zlatém podnose předali informace a ohrozili tak návrat investovaných prostředků“, říká Aleš Kohoutek, vedoucí o.z. GLOCIN. Proto při požadavcích na některé konkrétní listiny se již skládal obrázek předpokladu, že ať už se vyjádří společnost jakkoliv, článek o GLOCINu již má narýsovanou svoji formu a obsah. Včetně bulvárního titulku…

Je více než zvláštní, že redaktor nechtěl osobní schůzku a rozhovor. Je zvláštní, že v článku nezazní například zmínka o činnosti pana Bezděka, který jinak byl v minulosti nepřehlédnutelnou figurou v rámci obchodní sítě. Osoby Mikláš, Krása jsou bez povšimnutí. Je zajímavé, že se redaktor neobtěžoval si zjistit či si ověřit mnoho informací z veřejných zdrojů, rejstříků a podobně. Přesto všechno společnost, ač by nutně nemusela, poskytuje a poskytne i v budoucnu médiím svá stanoviska a komentáře. Neschovává se. Komunikuje.

„Co bude nyní dál? Pro nás se nic nemění. Pokračovat ve vymožení investovaných prostředků a náhrady škod. Dokončit vstup finančního partnera. Ne, opravdu se nechystáme vrhnout se do mediální pře. Zvýší to čtivost některých deníků, ale našim partnerům a klientům bychom raději věnovali úsilí na zajištění finančních prostředků a rozvoje běžících projektů“, poznamenává k věci Aleš Kohoutek.