Vážené klientky, vážení klienti, věnujte prosím pozornost následujícímu oznámení..

Společnost GLOCIN LIMITED proto:

 • aby předešla falešným atakům třetích osob na svoji organizační složku v České republice
  se zjevným cílem obohatit se na úkor klientů,
 • aby zajistila plné uspokojení práv svých klientů v režimu českého právního řádu a
  prostřednictvím 100% české dceřiné společnosti s právní subjektivitou,
 • aby jasně a transparentně za přímé účasti a pod kontrolou klientů pokračovala v procesu
  vymáhání pohledávky po svém dodavateli – BIT.NXT INTERNATIONAL LLC a nastavila
  pravidla rozdělení výtěžku vymáhání,
 • aby přímo a bez omezení vystupovala po boku svých klientů coby poškozená v trestních
  řízeních a pomáhala v administraci jednotlivých úkonů,
 • a aby poskytováním úplných a detailních informací předešla “lákání” klientů různými
  offshorovými společnostmi, právními kancelářemi a dalšími subjekty pro účely vydírání,
  nátlaku, či prosazování skrytých či zjevných pozičních či finančních zájmů takových
  osob, např. pod příslibem „levných“ či bezplatných právních služeb. Jiné nechvalně
  známé mediální kauzy (např. H-systém) ukazují skutečnou cenu takové pomoci,

ruší s okamžitou platností svůj odštěpný závod GLOCIN LIMITED – Czech branch ve
Frýdku-Místku,

a
zakládá dceřinou společnost GLOCIN Czech s.r.o., která bude 100% dceřinou společností
GLOCIN LIMITED.

Společnost GLOCIN Czech s.r.o., jakožto ryze česká společnost, bude plně finančně a
majetkově propojena s mateřskou společností GLOCIN LIMITED, podléhá však všem právním
pravidlům platným v České republice, a to bez výjimky. Společnost sídlí v České republice a
její působnost je určena Českou republikou.


Společnost GLOCIN Czech s.r.o. bude majetkově od počátku vybavena ze strany GLOCIN
Limited, a to včetně dispozice s pohledávkami za dlužníky jako BIT.NXT INTERNATIONAL LLC,
BANCIBO, SE, ATB PAY AG či Summit Wealth Management AG.


Tímto krokem dochází k fixaci majetku společnosti GLOCIN LIMITED v dceřiné
společnosti GLOCIN Czech s.r.o. a to včetně pohledávek zejména za BIT.NXT
INTERNATIONAL LLC
zde v České republice. Tímto krokem se zamezuje spekulacím, že by
tento zásadní majetek byl skrýván či mohl být vyveden prostřednictvím britské mateřské
společnosti. Zároveň společnost zcela jasně a průhledně může předkládat dokumenty a důkazy
českým a slovenským soudům všech stupňů a druhů a policejním orgánům.

Dále společnost tímto krokem přiblížila svůj majetek a výnos z provedených investic
klientům v České republice.


Současně se však také pro obchodní platformu GLOCIN zlepší možnost čelit vyděračským,
šikanózním a spekulativním útokům různých právních kanceláří a offshorových společností. Tyto
se, soudě podle praxe posledních dnů, svými zastřenými i viditelnými kroky, snaží vmanipulovat
společnost GLOCIN LIMITED do situace, kdy by na úkor většiny klientů měla přednostně či
neoprávněně uspokojit jen některé z klientů. Nebo dokonce usilují o převzetí majetku či
hodnotných pohledávek společnosti za dlužníky jako jsou BIT.NXT INTERNATIONAL LLC,
BANCIBO, SE, ATB PAY AG či Summit Wealth Management AG. Lze se jen dohadovat, jak
nicotné procento takových obrovských zisků by tito spekulanti následně skutečně vyplatili alespoň
některým z klientů. Většina by však byla jednoznačně a nenávratně poškozena.

V čele společnosti GLOCIN Czech s.r.o. bude stát úspěšný mladý manažer se zkušenostmi z
nadnárodní společnosti, která se výrazně profilovala ve strojírenských oborech, pan Yassine
Kadi
. Přes cizokrajné jméno se jedná o absolventa českých škol s rodinným zázemím v
diplomatických službách, který se mimo obchodní odbornosti specializoval i na přímou
komunikaci cestou sociálních sítí v businessu, využití digitálních platforem a jehož příchod zcela
mimo struktury GLOCIN LIMITED a mimo obchodní partnery naší skupiny dává jistotu
nedeformovaného a objektivního pohledu na věc a přímost odpovědnosti za plánované kroky.

Výše uvedenými kroky není nijak dotčena existence a činnost firmy GLOCIN LIMITED !


Vážení klienti,
o dalších důležitých krocích Vás budeme neprodleně informovat. Vaše dotazy na nás směřujte
cestou zákaznické podpory (HelpDesk) dostupné z našeho portálu. Rádi Vám je zodpovíme.

Vedení společnosti GLOCIN LIMITED