SKUTEČNÉ POZADÍ SPOLEČNOSTI FIRST VENTURE CAPITAL

Vážení čtenáři.

s ohledem na situaci kolem GLOCIN, které se dlouhodobě věnujeme, se nám podařilo díky pečlivé investigativní práci a zkoumání všech skutečností, vazeb a pozadí, učinit následující závažná odhalení. Níže uvedené jsme jako nezúčastněný subjekt předali příslušným orgánům. Nicméně i přes rizika, že budeme možnými „potrefenými husami“ soudně popotahováni, máme za to, že si veřejnost zaslouží znát pravdu. Obáváme se totiž, že by klienti GLOCIN mohli být poškození či podvedeni osobami skrytě jednajícími v zájmu Lubomíra Bezděka a Maroše Mikláše.

Nabídky FIRST VENTURE CAPITAL.

Společnost FIRST VENTURE CAPITAL již delší dobu oslovuje klienty GLOCIN s nabídkami na odkoupení jejich pohledávek nebo k nim alespoň chce jako spoluvěřitel přistoupit. Co za to nabízí? Nejčastěji to, že klientům zaplatí za jejich TRN za 2, 3 nebo 4 roky sjednanou částku. 

Společnost GLOCIN opakovaně zveřejnila upozornění, podle kterého jedná společnost FIRST VENTURE CAPITAL ve skutečnosti proti zájmům klientů GLOCIN a připravuje si pole pro nadneseně řečeno vydírání GLOCIN a přitom za to nemusí nyní nic zaplatit. A za 2, 3, 4 roky také žádná taková offshore společnost existovat nemusí. A protože je z ciziny české úřady s tím nic nezmůžou.

Proto jsme se na celou věc rozhodli pečlivě podívat, prověřit obě strany a zjistili jsme toto:

PROBLÉM:

Společnost GLOCIN investovala prostředky svých klientů na základě tzv. Korporátní smlouvy z největší části do společnosti BIT.NXT. V roce 2022 požádala BIT.NXT o provedení auditu a kontroly zhodnocování, neboť výnosy nepřicházely patrně dle představ GLOCIN. Na to reagovala BIT.NXT tím, že zastavila výplatu jakéhokoli výnosu a odmítla cokoli GLOCIN vrátit. Důvodem měly být blíže neurčené problémy Aleše Kohoutka. Od té doby BIT.NXT nic GLOCIN nevyplácí, čímž zjevně způsobil aktuální problémy se směnou TRN. A běží rozsáhlá právní bitva za účasti soudů a policejních složek.

Za BIT.NXT stojí od počátku pan Maroš Mikláš, kamarád pana Bezděk, duchovního otce celého fungování GLOCIN. Právě pan Bezděk a pan Mikláš stáli za zastavením plateb GLOCIN a ve stejné době za otevřením portálu EVA, který od počátku sliboval získání aktiv GLOCIN. Jak se to právně mělo stát ale nikdo nikdy nevysvětlil.

OSOBNÍ VAZBY:

FIRST VENTURE CAPITAL obesílá klienty s e-maily, které obsahují odkaz týkající se proplacení pohledávek za GLOCIN. V těchto e-mailech či odkazech lze najít jméno skutečného distributora, což je společnost wespot s.r.o. Jediným jednatelem této společnosti je paní Petra Slámová.

Paní Petra Slámová je přítelkyní a životní partnerkou pana Lubomíra Bezděka. Kdo tedy bude vlastníkem FIRST VENTURE CAPITAL?

Asi se ptáte, jaký to dává smysl. Smysl je jediný, pokud FIRST VENTURE CAPITAL ovládne TRN klientů, na jejichž výměnu mají právo od GLOCIN (třeba i aniž by klientům cokoli zaplatila), započte takové nároky na částku, kterou má BIT.NXT. vyplatit GLOCIN. Takže dluhy pana MIkláše a BIT.NXT. jako zázrakem přes noc zmizí. Prostě si panové Bezděk a Mikláš „koupí“ svoje vlastní dluhy. 

A je toho více.

Sestra paní Petry Slámové je přítelkyní JUDr .Čapčucha, vlivného advokáta v Brně. A jak jinak JUDr. Čapčuch mj. zastupuje BIT.NXT při jednáních s GLOCIN. Ptáme se kdo by mohl být architektem této obří Potěmkinovy vesnice BIT.NXT? 

A je toho ještě více. 

Není náhodou, že JUDr. Čapčuch vystupuje jako právní zástupce ve velké brněnské kauze z let 2018-2020, který se týkala Unique Global Investment pana Franze Ludwiga, a která vedla k vyloučení člena jeho kanceláře z České advokátní komory. Tehdy šlo o obdobné schéma v ČR, SK, Polsku, Rakousku a Německu a o stovky mil. EUR.   

Tolik naše věcná zjištění, která nás samotné šokovala. Celá výše uvedená struktura tak pouze opakuje nechvalně známé postupy, kdy dlužník pod zástěrkou získá přístup ke „svým dluhům“, pak jakoby bojuje a vymáhá dluhy a po promlčecí době a zkomplikování všech možností dobrat se reality zpráskne ruce se slovy – jejda, nároky se asi promlčely…

Je na čtenáři, aby si udělal obrázek sám.

Na dalších závažných zjištěních pracujeme.

oprava – v textu je mylně uveden název společnosti – správný název je FIRST VENTURE CORPORATION