Kdopak se to ozval…

Společnost GLOCIN nám přeposlala zajímavý email, který obdržela od advokáta JUDr. Čapčucha, jinak právního zástupce BIT.NXT INTERNATIONAL LLC. A spolu s uvedeným textem nám poskytla i svoji odpověď. Zveřejníme oba texty a další důležité podklady následně. Obrázek si může každý čtenář udělat sám…

Poznámka – pokud se BIT.NXT cítí být odpovědný klientům Glocin Limited je to dobrá zpráva. Proč neumožní klientům ihned směnu TRN za finanční prostředky, které u sebe nashromáždil? Proč odklad za 2, 3, 4 roky? Zvláštní.

Text JUDr. Pavla Čapčucha:

From: Společná advokátní kancelář <info@advocateoffice.euOn Behalf Of capcuch@advocateoffice.eu
Sent: Monday, October 16, 2023 2:09 PM
To: ‚Ales Kohoutek – CEO GLOCIN‘
Subject: Glocin News – Vyjádření k článku ze dne 13. října 2023

GLOCIN LIMITED – Otevřený dopis  

Glocin News – Vyjádření k článku ze dne 13. října 2023

“Klamání věřitelů společnosti GLOCIN LIMITED”

Vážený pane Aleši Kohoutku,

dovolte mi, abych touto cestou reagoval na Váš článek uveřejněný v tzv. “aktualitách” Glocin News, o jehož autorizaci Vaší osobou za společnost GLOCIN vůbec nepochybuji. Tato zpráva mě vlastně ani nepřekvapila, je souborem zmatečných fabulací a lživou manipulací s informacemi. 

Souhlasím s Vámi, že si veřejnost, tj. klienti firmy GLOCIN zaslouží znát pravdu, a tudíž je nutné uvést pravdivé skutečnosti. 

1. Nepravdivá informace: Pokud označujete v textu společnost FIRST VENTURE CAPITAL, pak takováto společnost neexistuje, zřejmě jste měl na mysli společnosti FIRST VENTURE CORPORATION LTD (dále jen “FVC”), která sice oslovuje klienty/věřitele společnosti GLOCIN, ale nikoliv s nabídkami na odkoupení jejich pohledávek. Pokud mám vědomost, tak s nabídkou na registraci věřitelů společnosti GLOCIN v zájmu přistoupení k dluhům této společnosti, a to společností BIT.NXT INTERNATIONAL LLC. (dále jen “BIT.NXT”). Což ve svém důsledku jednoduše znamená, že se tato společnost rozhodla v zájmu klientů/věřitelů společnosti GLOCIN část jejich pohledávek dobrovolně uhradit, přičemž zbytek jejich pohledávek proti společnosti GLOCIN zůstane v jejich dispozici a budou nadále věřiteli společnosti GLOCIN. Pokud manipulativně uvádíte, že tato offshore společnost může zaniknout a české úřady s tím nic nezmůžou, pak je to úsměvná argumentace, neboť případný zánik této společnosti nebude mít absolutně vliv na postavení věřitelů společnosti GLOCIN, zůstanou nadále věřiteli, ale ovšem s menší pohledávkou poté, co společnost BIT.NXT část dluhu přistoupením uhradí. 
Pokud obecně napadáte statut či likvidnost offshore společnosti, tak si silně protiřečíte, neboť tímto zároveň zpochybňujete Vaši společnost GLOCIN LIMITED se sídlem Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, OL9 6HZ Manchester, UK, která je offshore společností.

2. Nepravdivá informace: FIRST VENTURE CAPITAL nebo-li zřejmě FVC nemá nic společného se společností wespot s.r.o., potažmo tedy s paní Petrou Slámovou. 

3. Nepravdivá informace: Pokud uvádíte, že společnost FIRST VENTURE CAPITAL ovládne TRNy klientů a pánové Bezděk a Mikláš koupí svoje vlastní dluhy, pak je to opět lživá konstrukce, které v kontextu s dobrovolným uhrazováním dluhů společnosti GLOCIN ze strany BIT.NXT nemůže žádný klient uvěřit. Pokud uvádíte, že celá uvedená struktura tak pouze opakuje nechvalně známé postupy, kdy dlužník pod zástěrkou získá přístup ke svým dluhům, pak tahle opětovně zmatečná konstrukce fabulací postrádá smysl, neboť tím že společnost BIT.NXT bude částečně vyplácet dluhy věřitelům za společnost GLOCIN, nemůže svým jednáním ovlivnit případnou vymahatelnost dluhů společnosti BIT.NXT.

4. Nepravdivá informace: Pokud jsem měl já v pozici advokáta vystupovat jako právní zástupce společnosti Unique Global Investment ve velké Brněnské kauze z let 2018-2020, která snad měla podvádět své klienty na čemž jsem se měl i já podílet, pak je toto tvrzení naprostou lží!!  Já jsem tuto společnost neznal, nikdy nezastupoval a o její existenci jsem se dozvěděl až v dubnu roku 2018, kdy mě zahraniční majitel této společnosti oslovil za účelem komunikace s policií ve věci jeho obhajoby související s vyvrácením podezření, že se měl dopustit trestné činnosti. A již vůbec nevím, jak jste přišel k další podvodné informaci, že by měl být nějaký kolega z mé kanceláře vyloučen z České advokátní komory, to je samozřejmě nesmysl, který lze jednoduše vyvrátit zjištěním informace z registru České advokátní komory. A pokud odhalujete různé vazby a vztahy osob z mého okolí, pak k těmto bulvárním poznatkům se není třeba ani vyjadřovat.
Je pro mě neuvěřitelné, že jste schopen snížit se k takovému zoufalému jednání při manipulaci se lživými informacemi, ale chápu, že je nutné za každou cenu odvést pozornost klientů/věřitelů společnosti GLOCIN od skutečného a pravdivého stavu věci.

Závěrem bych Vám chtěl v dobrém úmyslu doporučit, abyste obratem vyměnil svého informátora, neboť výsledkem jeho “pečlivé investigativní práce” nejsou žádná “závažná odhalení”, jak uvádíte, ale soubor různých nepravd a trestuhodných lží. I přes vědomost o jejich nepravdivosti nemáte evidentně problém, v zájmu účelu jejich použití, poklesnout na úroveň lháře. I tak však nepochybuji o tom, že klienty/věřitele Vaši společnosti GLOCIN jen tak neoklamete a v současné situaci budou zajisté schopni udělat si pravdivý úsudek o stavu společnosti GLOCIN LIMITED. 

S pozdravem

JUDr. Pavel Čapčuch – advokát

Reakce GLOCIN:

Odpověď na přípis označený jako “Glocin News – Vyjádření k článku ze dne 13. října 2023″

Vážený pane doktore, 

v označené věci sděluji, že jsem obdržel Váš přípis ze dne 16. 10. 2023, z něhož bohužel není patrné, za koho jednáte. Vzhledem k obsahu tohoto přípisu totiž můžete zastupovat FIRST VENTURE CORPORATION LTD.,  BIT.NXT INTERNATIONAL LLC., paní Petru Slámovou, pana Lubomíra Bezděka, paní Lucii Rafajusovou, pana Mikláše, ale stejně dobře může jít o Vaše soukromé vyjádření.

Váš přípis beru na vědomí a sděluji, že je ve vztahu k mé osobě či společnosti GLOCIN Limited bezpředmětný.

Společnost GLOCIN Limited ani já nejsme ani vlastníkem ani provozovatelem ani editorem či redaktorem předmětného media či webových stránek http://glocinnews.cz/. S ohledem na tuto skutečnost nevím, jak bych Vám mohl více pomoci. Snad jen mohu Váš přípis přeposlat na veřejný e-mail dotčeného media.

Jsem s pozdravem 

za GLOCIN Limited

Aleš Kohoutek