Pozadí First Venture Corporation – rozesílání zpráv cestou společnosti wefindway sro.

Prostým nahlédnutím laskavý čtenář zjistí, komu patří společnost wefindway, která administruje komunikaci First Venture Corp. K čtenářově pozornosti doporučujeme se podívat do obchodního rejstříku i na další zajímavé skutečnosti, třeba na koho pan Lubomír Bezděk převáděl své funkce jednatele či členství v orgánech společností (IS ALFA a.s., nyní Bumblebee czech a.s. a podobně).

Takže má paní Slámová něco s wefindway, nebo ne? Výpis asi mluví jasně. V minulém článku došlo k záměně za wespot. Veříme, že laskavý čtenář toto promine.