Vypořádání klientů

Zdá se, že se rýsuje nalezení cesty k vypořádání požadavků klientů – viz aktualita na webu: https://www.veritelebitnxt.com/

Pozadí First Venture Corporation – rozesílání zpráv cestou společnosti wefindway sro.

Prostým nahlédnutím laskavý čtenář zjistí, komu patří společnost wefindway, která administruje komunikaci First Venture Corp. K čtenářově pozornosti doporučujeme se podívat do obchodního rejstříku i na další zajímavé skutečnosti, třeba na koho pan Lubomír Bezděk převáděl své funkce jednatele či členství v orgánech společností (IS ALFA a.s., nyní Bumblebee czech a.s. a podobně). Takže má…

Kdopak se to ozval…

Společnost GLOCIN nám přeposlala zajímavý email, který obdržela od advokáta JUDr. Čapčucha, jinak právního zástupce BIT.NXT INTERNATIONAL LLC. A spolu s uvedeným textem nám poskytla i svoji odpověď. Zveřejníme oba texty a další důležité podklady následně. Obrázek si může každý čtenář udělat sám… Poznámka – pokud se BIT.NXT cítí být odpovědný klientům Glocin Limited je to dobrá…

Vážené klientky, vážení klienti, věnujte prosím pozornost následujícímu oznámení..

Společnost GLOCIN LIMITED proto: ruší s okamžitou platností svůj odštěpný závod GLOCIN LIMITED – Czech branch veFrýdku-Místku,azakládá dceřinou společnost GLOCIN Czech s.r.o., která bude 100% dceřinou společnostíGLOCIN LIMITED. Společnost GLOCIN Czech s.r.o., jakožto ryze česká společnost, bude plně finančně amajetkově propojena s mateřskou společností GLOCIN LIMITED, podléhá však všem právnímpravidlům platným v České republice, a…

Stanovisko společnosti GLOCIN k článkům Zprávy Seznam

Skutečnosti ve článku jsou interpretovány zavádějícím způsobem. Finanční situace společnosti a její řešení je předmětem zákonného a strategického postupu, který se nijak neliší od řešení krize, se kterou se v minulém roce vyrovnávala celá Evropa. Na žádost o osobní schůzku pan redaktor nereagoval a jen tak zřejmě mohlo dojít k tomu, že jeden z viníků současné…

Zprávy Seznam

„Tak nás zase ocejchovali“, chtělo by se říci s nadsázkou, kdyby chtěl někdo trefně popsat situaci. Jakou situaci? Společnost GLOCIN důrazně jedná v zájmu ochrany investovaných prostředků. Veřejně dostupné jsou informace z insolvenčního rejstříku, kdy společnost žádá navrácení finančních prostředků od společnosti Bancibo SE za zmařený projekt. A stejně tak společnost postupuje i vůči bývalým…

Rychlé Glocin news

V souvislosti s tendenčním článkem na Seznam.cz společnost Glocin dle našich informací bude obsáhle reagovat jak ke svým klientům, tak i přípisem šéfredaktorovi. Je smutné, že 3 denní soustavné zodpovídání dotazů panu redaktorovi nakonec se promítlo tak, že naše fakta a vyjádření v článku nejsou a navíc článek budí mnoho otázek. Je zvláštní, že společnosti BIT.NXT, pánové…