Nový informační web – GLOCINNEWS.CZ

Vážení přátelé, vážení klienti, milí kolegové.

Společnost Glocin pravidelně informuje o své činnosti, výsledcích, záměrech a plánech cestou přímé emailové komunikace, a to jak do obchodní sítě svých zástupců, kteří informace posléze předávají osobním kontaktem klientům, tak i directmailingem klientům o nejvýznamnějších událostech, aktivitách nebo o novinkách.

Přes osvědčené formy cítíme, že transparentní a otevřená komunikace si zaslouží i vlastní veřejný prostor, kde můžeme formulovat názory naší společnosti a její postoje, předkládat ekonomické informace a výhledy a záměry společnosti, informovat o zásadních krocích, a to vše k veřejné diskusi nejen klientů a obchodníků, ale i odborné veřejnosti. Proto si Vám dovolujeme představit nový informační web o naší společnosti – glocinnews.cz.

Budeme moc rádi, když cestou obchodních zástupců budeme moci čerpat zpětnou vazbu a návrhy témat, která vás zajímají.

Za Glocin news

Aleš Kohoutek, vedoucí o.z. & redakce