Stanovisko společnosti GLOCIN k článkům Zprávy Seznam

Skutečnosti ve článku jsou interpretovány zavádějícím způsobem. Finanční situace společnosti a její řešení je předmětem zákonného a strategického postupu, který se nijak neliší od řešení krize, se kterou se v minulém roce vyrovnávala celá Evropa. Na žádost o osobní schůzku pan redaktor nereagoval a jen tak zřejmě mohlo dojít k tomu, že jeden z viníků současné situace je v článku mylně vydáván za informátora a prezentuje zastaralé pomluvy. Společnost Glocin své závazky plní, své klienty informuje a v rámci obchodního jednání postupuje předvídatelně a řádně.

Společnost GLOCIN Limited