Aktualita

Vážení čtenáři Glocin news, od představitelů vedení společnosti Glocin jsme se dozvěděli bližší informace k jednání, které proběhlo ve švýcarské metropoli před několika dny a týká se již závěrečných rozhovorů o posílení kapitálových zdrojů společnosti Glocin. Velmi odpovědný přístup zástupců Glocin již dovedl negociační rozhovory do závěrečné fáze, kdy ze strany českých zástupců byly doplněny…

Ochrana investovaných prostředků – insolvence BANCIBO

Vážení čtenáři, jak jsme se dozvěděli od vedení společnosti GLOCIN Limited, společnost po obnovení spolupráce se společností BANCIBO, SE dlouhodobě vyhodnocovala její přínos a plnění stanovených cílů. Bohužel v období prosince 2022 se začaly objevovat první varovné signály vypovídající o aktuální finanční situaci v BANCIBO.Patrně si pamatujete, že předmětem spolupráce mezi GLOCIN Limited a BANCIBO,…

Vyjádření společnosti k pohledávce v insolvenčním řízení společnosti BANCIBO, SE

Společnost GLOCIN Limited se přihlásila v insolvenčním řízení společnosti BANCIBO, SE se svojí pohledávkou, která vznikla na základě uzavřeného obchodního vztahu v minulosti a kdy plnění ze strany společnosti BANCIBO, SE přes skutečnost, že jsme ke splnění povinností opakovaně společnost BANCIBO vyzývali a poskytli jí dostatečný prostor ke splnění všech dodávek a služeb, tedy kdy…

Právní kroky naší společnosti vůči bývalým obchodním partnerům

Vážení kolegové, milí přátelé. bohužel, stejně jako v běžných mezilidských vztazích, i v obchodním světě dochází k rozchodům partnerů, který je zapříčiněn třeba odlišným pohledem na obchodní příležitosti, rozdílným vnímáním rizik při realizaci investičních záměrů anebo třeba poté, kdy jeden z partnerů žádá předložit „domácí účty“ a druhý se tomu vyhýbá. A stejně, jako nejmenovaný…

Nový informační web – glocinnews.cz

Vážení přátelé, vážení klienti, milí kolegové. Společnost Glocin pravidelně informuje o své činnosti, výsledcích, záměrech a plánech cestou přímé emailové komunikace, a to jak do obchodní sítě svých zástupců, kteří informace posléze předávají osobním kontaktem klientům, tak i directmailingem klientům o nejvýznamnějších událostech, aktivitách nebo o novinkách. Přes osvědčené formy cítíme, že transparentní a otevřená…